ROUW EN VERLIESVERWERKING

VERLIES EN ROUW
Maak een afspraak

verlies en rouwverwerking

Plek en ruimte voor jouw verlies

Afbladerende verf van een muur

over

Verlies en Rouw 

Verlieservaringen zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Zoals het verliezen van een dierbare, van een ouder, je partner of huwelijk, je baan, je gezondheid of iets anders waar je erg aan gehecht was. 

Ieder leven kent momenten van verlies. Momenten die diep ingrijpen op je dagelijkse bestaan. Tijdens het rouwen beleven we allerlei emoties. Niet alleen gemis en verdriet, maar vaak ook boosheid, angst of machteloosheid.

Hoe ga je om met zoveel emoties tegelijkertijd? Hoe verwerk je wat je jij verloren hebt? Hoe moet je eigenlijk rouwen?

De wereld ziet er ineens anders uit en zal ook niet meer hetzelfde kunnen zijn. Soms is het moeilijk om daarin weer je eigen plek te vinden en je thuis te voelen.

over

Verlies en Rouw 

Verlieservaringen zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Zoals het verliezen van een dierbare, van een ouder, je partner of huwelijk, je baan, je gezondheid of iets anders waar je erg aan gehecht was. 

Ieder leven kent momenten van verlies. Momenten die diep ingrijpen op je dagelijkse bestaan. Tijdens het rouwen beleven we allerlei emoties. Niet alleen gemis en verdriet, maar vaak ook boosheid, angst of machteloosheid.

Hoe ga je om met zoveel emoties tegelijkertijd? Hoe verwerk je wat je jij verloren hebt? Hoe moet je eigenlijk rouwen?

De wereld ziet er ineens anders uit en zal ook niet meer hetzelfde kunnen zijn. Soms is het moeilijk om daarin weer je eigen plek te vinden en je thuis te voelen.

Proces

Het proces van verlies en rouw verwerking

Een rouwproces volgt geen draaiboek, en ieder doet het op zijn of haar eigen manier. In een eigen tempo. Hierin is geen goed of fout.

Somberheid of vastlopen ontstaan vaak als emoties niet of onvoldoende erkend konden worden. In de gesprekken richten we ons in eerste instantie op het beleven van de emoties die eerder niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen.

Contact maken met het gemis

Na verlieservaringen is voor veel mensen de reflex ‘Ik wil zo snel mogelijk van dit gevoel af!’ Maar rouwen is langzaam maar zeker gaan toelaten dat jouw leven zo ingrijpend is veranderd door wat je bent verloren. Rouw is de doorvoelde bewustwording dat het verlies onomkeerbaar is. We maken gedoseerd contact met het gemis en geven het plek en ruimte.   

Leren rouwen

Omdat we nergens echt hebben leren rouwen, zoekt iedereen zijn eigen weg. In de gesprekken krijg je meer inzicht in wat jouw manieren van rouwen tot nu toe zijn geweest en waar dat je nu misschien in de weg zit. Vervolgens help ik je bij het vinden van nieuwe manieren.

Hernieuwd perspectief

Tegen alle verwachtingen in komt er op een gegeven moment ruimte om voorzichtig de blik weer op de toekomst te richten. We staan stil bij de vragen: “Hoe kan ik verder? Hoe kan ik mee veranderen met mijn veranderde wereld? Wat is belangrijk voor mij en welke mogelijkheden doen zich nu aan mij voor?”

 

Technieken en methoden

Wat bied ik je tijdens de begeleiding bij verlies en rouw?

Technieken en Methoden

Wat bied ik je tijdens de begeleiding bij verlies en rouw?

Mijn uitgangspunt is dat ik jou wil vinden waar jij op dit moment bent. En aansluiten op jouw taal van rouwen. Binnen de begeleiding werk ik daartoe met verschillende technieken en methoden, waaronder:

Werken op de laag van de ervaring 

Niet alleen praten over, maar ook doorvoelen en ervaren. Dat vraagt om vertragen en voelen in je lijf

Ik zal je in de gesprekken ervaringsgerichte oefeningen aanbieden die je helpen om het verlies een plaats te geven in je bestaan.

Interpersoonlijke Psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie gaat er van uit dat wij mensen andere mensen nodig hebben. Om ons goed te voelen. En in het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. 

We kijken naar de invloed van het verlies op jouw persoonlijke sociale omgeving. Wat kom je in deze periode tegen qua steun of juist afwezigheid daarvan? En wat heb je nodig om door te kunnen mét de realiteit van het verlies. 

EMDR bij ingrijpende herinneringen

EMDR is een wetenschappelijk effectief bewezen behandeling voor het verwerken van ingrijpende en indringende herinneringen. 

Soms staan bepaalde nare beelden of ervaringen die je hebt meegemaakt tijdens of na het verlies zo sterk op de voorgrond dat we er steeds weer door overspoelt raken. Het gaat dan vaak om momenten waarin we veel machteloosheid hebben ervaren. Door deze te verwerken kan het proces weer in beweging komen.

VERLIES en rouw VERWERKING

Plek en ruimte voor jouw verlies

Tarieven

Mijn gehanteerde tarief voor particulieren is per uur € 98,00. 

Voor werkgevers hanteer ik een hoger tarief. De zakelijke tarieven zijn op basis van offerte en zijn maatwerk in relatie tot jouw vraag. Als richtlijn hanteer ik per uur € 135,00 excl. BTW.

Maarten Geers

Als psycholoog ben ik in de GGZ, in het werken met jong volwassenen en eveneens in mijn eigen praktijk in Leiden ervaren en vertrouwd in het begeleiden van verlies en rouwprocessen

Mijn uitgangspunt is dat ik jou wil vinden waar jij op dit moment bent. En aansluiten op jouw taal van rouwen. 

over

Maarten Geers

Als psycholoog ben ik in de GGZ, in het werken met jong volwassenen en eveneens in mijn eigen praktijk ervaren en vertrouwd in het begeleiden van verlies en rouwprocessen.

Mijn uitgangspunt is dat ik jou wil vinden waar jij op dit moment bent. En aansluiten op jouw taal van rouwen. 

Portret van Maarten Geers

Praktijkruimte

Kanaalpark 157

2321 JW Leiden

Praktijkruimte

Kanaalpark 157

2321 JW Leiden

Telefoon

06 - 49 30 60 49

Whatsapp

Email

info@maartengeers.nl

Weet je welkom voor een vraag of een afspraak: