over

Maarten geers

 

Als psycholoog en coach geef ik je graag een kader voor jouw antwoorden op jouw vraagstukken.

Vanuit mijn ervaring en professie werk ik op jouw maat, en samen werken we aan duurzame veranderingen.

Maarten Geers

Psycholoog / Coach 

De afgelopen 12 jaar heb ik als praktiserend psycholoog gewerkt met uiteenlopende doelgroepen en soorten problematiek. 

In de Geestelijke Gezondheidszorg heb ik gewerkt met volwassenen op de afdelingen Stemmingsproblematiek, Angststoornissen en Psychotrauma. Daarnaast en daarna heb ik de afgelopen 6 jaar gewerkt als studentenpsycholoog op de Haagse Hogeschool met jong-volwassen studenten veelal rondom levensfase problematiek. En sinds 2021 begeleid ik ook volwassenen vanuit mijn eigen praktijk voor psychologie en coaching in Leiden

Vanuit het werken in deze contexten ben ik ervaren en vertrouwd in het begeleiden:

Het begeleiden van verlies en rouwprocessen en levensfase veranderingen

Het begeleiden van verwerkingsprocessen van traumatische en ingrijpende ervaringen middels EMDR. Zowel enkelvoudige psychotrauma’s en ook heb ik gewerkt met meervoudig en langdurig getraumatiseerde cliënten.

In het werken als studentenpsycholoog met jong-volwassenen en eveneens in mijn eigen praktijk ben ik vertrouwd en ervaren in het bewerken van zelfbeeldproblematiek. En eveneens tijdens en na hun studie en in mijn eigen praktijk vertrouwd en ervaren in studie- en loopbaanvraagstukken.

Zowel vanuit mijn ervaring op een afdeling Chronobiologie en ook als studentenpsycholoog heb ik veelvuldig ervaring met het reguleren van verstoorde bioritmes, zoals bij wintersomberheid. 

Portret van Maarten Geers

wat ik graag zeg:

“Alles waar je voor geplaatst wordt in het leven, biedt je een mogelijkheid om te groeien”

Blijvende veranderingen

In mijn begeleiding staat empowerment, zelfregie en kijken naar mogelijkheden op de voorgrond. Ik werk op jouw maat, en samen werken we aan duurzame veranderingen. Hier-en-nu gericht, maar als nodig juist ingrijpend aan de slag met jouw leergeschiedenis.

Wezenlijk contact

Vanuit veilig contact is er in mijn ervaring veel meer mogelijk. Je eigen patronen grondig aan kunnen en durven kijken. Snel dieper kunnen gaan dan je dacht dat je zou kunnen gaan. In ons contact ben ik aandachtig aanwezig, zodat jij kan zoeken en verkennen waar je moet zijn. 

Testimonial

Je luisterde goed, nam me serieus en veroordeelde me nergens. Je gaf me een goed gevoel over mezelf en door jouw begrijpen kon ik steeds meer mezelf begrijpen.

Donya

Opdrachtgevers

Zakelijke opdrachtgevers

Beroepsverenigingen en registraties

Aangesloten bij

LOGO NFG beroepsvereniging
LOGO Ethische Code Phoenix Opleidingen

Praktijkruimte

Kanaalpark 157

2321 JW Leiden

Praktijkruimte

Kanaalpark 157

2321 JW Leiden

Telefoon

06 - 49 30 60 49

Whatsapp

Email

info@maartengeers.nl

Weet je welkom voor een vraag of een afspraak: